מסמכי נוטריון


במשרד עו"ד מימון צבי ניתן ניתן לקבל שירותים נוטריונים שכיחים הנדרשים לרבות: אימות חתימה נוטריוני. אישור וחתימה על יפוי כח נוטריוני,  תצהירים נוטריוניים עריכת צואות נוטריוניות. אימות ועריכת הסכמי ממון נוטריוניים,  אישורי אפוסטיל אימות תרגום ע"י נוטריון וכן תרגומים נוטריוניים

פעילות הנוטריון מוסדרת בחוק ובעיקר על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים  המגדיר את הסמכת הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

1.       לאמת חתימה על מסמך;

2.       לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;

3.       לאשר נכונות העתק של מסמך;

4.       לאשר נכונות תרגום של מסמך;

5.       לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

6.       לאשר שאדם פלוני חי;

7.       לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

8.       לערוך העדה של מסמך סחיר;

9.       לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין,

          לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

10.   להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

11.   לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.


מלבד המפורט בחוק הנוטריונים הוגדרה פעולות הנוטריון גם בחוקים נוספים כמו  חוק הירושה על פיו , יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט  בחוקים  נוספים נקבעו  סמכויות הנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו.


להלן מספר דוגמאות השכיחות בצורך בחתימת נוטריון:

תצהיר נוטריוני


 תצהיר הוא מסמך בכתב אשר הנו תחליף  לעדות הנמסרת בבית משפט.  תצהיר יכול וייערף בפני עורך דין המאמת את חתימת המצהיר בפניו אחר שהוזהר כחוק  להצהיר האמת ואם לא יעשה כן יהא צפוי לענישה שבחוק. קיימים מקרים בהם רשות או גורם אחר דורש תצהיר בפני נוטריון , שכן סמכותו של הנוטריון הנה סמכון מעין שיפוטית ולהצהרה בפניו קיים מעמד גבוה יותר.

אימות חתימה על מסמכים –


פשוטו כמשמעו. לעיתים אנו נידרשים לגורם מוסמך אשר ייאמת את חתימתנו על המסמך המבוקש, נוטריון מאמת את חתימת המבק בפניו אחר שזיהה אותו באמצעות מסמך מזהה כדין.


חתימה על יפו"כ נוטריוני

יפוי כח משמעו ליפות אדם לפעול בשמנו כך שכל פעולה שיבצע מיופה הכח בשמנו יהא מעמד משפטי זהה לפועלה שאנו ביצענו. יפו"כ נוטריוני היינו יפוי כח שנתן מייפה הכח לאדם אחר זולתו וחתימת מסמך היפו"כ נערכה בפני נוטריון שאמור לוודא את הבנת החותם על מסמך זה שהנו בעל משמעות רחבה מאד.  יפו"כ נוטריוני יכול ויינתן לפעולה ספציפית ויכול ויהא יפו"כ כללי שאז מיופה הכח יכול לחתום בשם שולחו על כל מסמך .   

 

שכר הנוטריון מוגדר בחקיקה בצורה מדויקת ומתומחרת כל פעולה שמבצע הנוטריון  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים שנותן הנוטריון הן במשרדו והן מחוץ למשרדו.

צרו איתנו קשר

חייגו עכשיו:

08-8523350 | 054-6688966

טואול - בניית אתרים