הסכמי גירושין וביטול הסכם גירושין

הסכם הגירושין

ניתן  לתת תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.  הסכם הגירושין יכלול בד"כ הכרעה בדרך של הסכמה בתוצאות קשר הנישואין, החל מכל הקשור לילדים - זמני שהות, נשיאה ותשלום הוצאות הילדים  [שהנה תלוי זמני השהות וגובה ההכנסות ועוד] איזון המשאבים - דהיינו  חלוקת הרכוש לרבות זכויות סוציאליות ובאם קיימים נכסי נדל"ן, בדרך פירוקם באמצעות מה שמכונה: "פירוק שיתוף". 
מומלץ מאד להגיע להסכמות ולחסוך את "הסאגה" המפרכת בבירור התביעות ההדדיות.
הניסוח הנכון והירידה לפרטים הנה קריטית ליכולת לקיים את תנאי ההסכם ומומלץ מאד להסצייע בעורך דין הבקי בענייני משפחה והמכיר את הסוגיות העולות .

ביטול הסכם גירושין .

הפרת תנאי ההסכם תביא במקרים מועטים מאד לביטולו של ההסכם. בתי המשפט ידונו בהפרה ובתיקונה אך ישאפו להותיר את ההסכמות אשר קבלו תוקף פסק דין.

טענות מדיני החוזים  (טעות, הטעיה, עושק, חוסר תום לב וכו'] לביטול ההסכם לא תתקבלנה בקלות ורק במקרים נדירים יבוטל הסכם שקיבל תוקף פסק דין . זאת מאחר שנקודת המוצא היא שהערכאה המאשרת את ההסכם בחנה את תנאיו בפני הצדדים, בדקה את הבנתם ורק לאחר מכן נתה להסכם תוקף של פסק דין.

למרות האמור ישנם מקרים שבהם מוצדק מאד לדרוש את ביטול ההסכם ובמקרים נדירים יבטלו הערכאות את ההסכם. ראו למשל תיק שבו משרדנו טען לביטלו של הסכם אשר קיפח צד אחד , ולאחר שבית הדין הרבני דחה את התביעה, הגשנו ערעור לבית הדין הגדול אשר קיבל את הטענות של לקוח משרדנו וקבע שיש לבטל את ההסכםעל אף שקיבל תוקף פסק דין.

התוצאה הנה שבין הצדדים נערך איזון משאבים מחדש , נבחנים מחדש כל המשאבים שנצברו במהלך הנישואין ויחולקו בין הצדדים על פי חוק.


טואול - בניית אתרים